Natuurinclusief bouwen

Vorige keer schreef ik je nog dat als ik op een onderwerp stuit waar ik niks van weet, dat ik er dan een krantenartikel over ga schrijven. Ik zoek dan eerst uit wat het is en voor het verstrijken van de deadline stuur ik een tekst op die de krant bereid is te publiceren. Ik stuur dat overigens niet naar de krant, maar naar één van onze fractieleden, die over de communicatie gaat, en als hij het goedkeurt stuurt hij het naar de krant. Tot nu toe gaat dat steeds goed, d.w.z. alles wat ik schrijf komt ongecensureerd in ons lokale sufferdje terecht.

En zo kwam het dat ik je nu alles kan vertellen over natuurinclusief bouwen. De tekst van het krantenartikel is nog niet gepubliceerd, jij hebt de primeur! Hier komt het.

Net als in veel andere plaatsen worden ook in Voorschoten de komende jaren woningen bijgebouwd. GroenLinks pleit bij al die nieuwbouwplannen voor natuurinclusief bouwen. Dat betekent dat we de natuur zoveel mogelijk een plaats geven in de woonwijken. Dat heeft veel voordelen. Groen in stedelijke gebieden geeft verkoeling als het warm is, zuivert de lucht, en vormt een leefgebied voor allerlei diersoorten.

Natuurinclusief bouwen kan op veel manieren. Een belangrijk aandeel leveren natuurlijk bomen en struiken. Die dragen bij aan het opvangen van de negatieve gevolgen van klimaatverandering. In warme perioden warmen de stedelijke gebieden extra op. Straten en gebouwen warmen in de zon veel meer op dan niet verharde oppervlakten. Daarnaast produceren wij zelf warmte door industrie, verkeer en huishoudelijke apparaten. Al die warmte wordt afgegeven aan de omgeving en blijft ook ’s avonds en ’s nachts in de wijken hangen. Bomen brengen verkoeling en veraangenamen daarmee de leefomgeving.

Bomen, struiken, bloemen en planten houden ook water vast, wat weer gunstig is voor de waterhuishouding in de stad. Dit raakt trouwens aan een ander aspect van de klimaatverandering: de kans op meer en zwaardere regenbuien en daarmee op wateroverlast in de wijken. Wat we daar zelf aan kunnen doen is de regenwaterafvoer loskoppelen van de riolering, en methodes en systemen toepassen om regenwater vast te houden en tijdelijk te bewaren, bijvoorbeeld om de tuin groen te houden, of om het grondwater op peil te houden op plekken waar dat nodig is. Het college van B&W in Voorschoten heeft hierover aan de gemeenteraad een voorstel voorgelegd, dat moet gaan gelden voor alle nieuwbouw in het dorp.

Verder levert meer groen in stad en dorp ook meer zuivere lucht op. En het is leefgebied voor allerlei diersoorten. Het is bekend, dat het niet goed gaat met de biodiversiteit. Terecht komt hier steeds meer aandacht voor. We hebben er belang bij dat vogels, bijen, insecten en andere dieren deel uitmaken van onze leefomgeving. Bloemen en planten in de openbare ruimte helpen daar bij. Want wie wil er nou niet in de natuur wonen?

Is dit een eye opener of niet! En dan had ik het belangrijkste nog niet vermeld. Er zijn bedrijven die bakstenen maken met een holletje erin, zodat mussen en gierzwaluwen daar een nestje in kunnen maken. Daar kun je er dan een paar van in je buitenmuur laten metselen, dus tussen de andere bakstenen. Je moet er op komen.

Intussen teken ik vrolijk verder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.